Skip to main content
Zęby mądrości

Zęby mądrości: trzecie (ostatnie) pokolenie
trzonowców, zwykle wyrzynające się w
wieku 18-25 lat („po osiągnięciu mądrości”).