Skip to main content
Recesja dziąseł

Recesja dziąseł: odsłanianie się szyjki
zębowej w wyniku zaniku dziąseł
spowodowanego ścieraniem się tkanki,
utratą tkanki kostnej w wyniku parodontozy
lub zabiegu chirurgicznego.

Leave a Reply