Skip to main content
Lęk i strach przed dentystą

Most: mostek; stała proteza dentystyczna
przymocowana do zębów po obu
stronach luki; zastępuje jeden lub więcej
brakujących zębów; most mocuje się po
obu stronach do zębów naturalnych lub
implantów przy pomocy cementu lub
techniki adhezyjnej.