Skip to main content
higiena jamy ustnej

Licówka: cienka warstwa (nakładka) akrylu,
kompozytu lub porcelany o tej samej
barwie co ząb, nakładana na widoczną
(wargową) stronę korony zęba.