Skip to main content
kserostomia

Kserostomia: suchość jamy ustnej
spowodowana zmniejszonym
wytwarzaniem śliny; może być skutkiem
ubocznym powszechnie stosowanych
leków; pacjentom, u których występuje
taka sytuacja zaleca się stosowanie
suplementów fluoru i/lub preparatów
zastępujących ślinę (tzw. sztucznej śliny).

Leave a Reply