Dr Sobaniec - dr n. med. stom. Stefan Sobaniec MD–PhD

      Mapa strony

 Czynniki chorób przyzębia (skłonność do paradontozy)
Choroba przyzębia - paradontoza, powstaje na skutek interakcji pomiędzy bakteriami znajdującymi się w płytce nazębnej a tkankami. Rozwija się zatem w wyniku zakłóceń równowagi między współoddziałującymi na tkanki przyzębia drobnoustrojami a mechanizmami obronnymi gospodarza, które z kolei modyfikowane są przez czynniki ryzyka.
Leki wykorzystywane w schorzeniach jamy ustnej
W jamie ustnej w warunkach fizjologicznych występuje wiele drobnoustrojów, które podczas zaburzeń odporności mogą stać się chorobotwórcze (zakażenia oportunistyczne).
Farmakoterapia w chorobach błony śluzowej jamy ustnej
Jama ustna jest specyficznym środowiskiem , w którym występuje różnorodna flora bakteryjna . Tworzą ją bakterie tlenowe i beztlenowe .
Biopsja - opieka po przeprowadzonym zabiegu biopsji
Biopsja - rodzaj zabiegu diagnostycznego, będącego inwazyjną metodą pobrania materiału biologicznego z przypuszczalnie zmienionych chorobowo tkanek, który następnie jest oceniany morfologicznie z użyciem mikroskopu świetlnego (badanie histopatologiczne). Niekiedy materiał pobrany metodami biopsyjnymi (tzw. bioptat) jest wykorzystywany do badań innych niż morfologiczne (np. wirusologicznych, biochemicznych itp.).
Szukaj