Skip to main content
Budowa zębów i dziąsła

Znieczulenie miejscowe: częściowe
lub całkowite zniesienie bólu w
bezpośrednim sąsiedztwie nałożenia lub
wstrzyknięcia środka znieczulającego.