Skip to main content
Nacięcie i drenaż

Zęby przednie to sześć górnych lub sześć
dolnych przednich zębów (kły, siekacze
przyśrodkowe i boczne).