Skip to main content
RADZENIE SOBIE Z LĘKIEM PRZEDWIZYTĄ U STOMATOLOGA U DZIECI

Zęby mleczne: tymczasowe, pierwsze
pokolenie zębów (zwykle 20).