Skip to main content
Zęby jednoguzkowe

Zęby jednoguzkowe (kły): cztery zęby (po
dwa w dolnej i górnej szczęce) – tzw. trójki.