Skip to main content
Zachowany korzeń

Zachowany korzeń: częściowe zachowanie
korzenia zęba w szczęce po usunięciu lub
złamaniu się zęba naturalnego.