Skip to main content
Nacięcie i drenaż

Wodorotlenek wapnia jest stosowany w zabiegach operacyjnych, takich jak przykrycie miazgi (ochrona odsłoniętej lub prawie odsłoniętej miazgi). Jest on dostępny w gotowych do natychmiastowego użycia preparatach handlowych. Ze względu na jego niski stopień rozdrobnienia wodorotlenek wapnia nie jest stosowany jako podkład pośredni. Zwykle pokrywa się go cementem na bazie fosforanu cynku lub cementem na bazie tlenku cynku i eugenolu. Przykładem wodorotlenku wapnia jest Dycal, preparat handlowy.