Skip to main content
Ssak dentystyczny

Ssak dentystyczny: rurka wkładana do ust
w celu odsysania śliny podczas zabiegu.