Skip to main content
Sonda

Sonda: ostro zakończony instrument
służący do wykrywania próchnicy na
powierzchni zęba.