Skip to main content
Nacięcie i drenaż

Siekacze: cztery górne i czery dolne
zęby przednie, nie obejmują zębów
jednoguzkowych (kłów).