Skip to main content
PALENIE

Przekrwienie: zwiększenie przepływu
krwi w tkance; zwiększa wrażliwość na
temperaturę i słodkie pokarmy; może być
przyczyną ropnia.