Skip to main content
Proteza

Proteza: sztuczne uzupełnienie (aparat,
przyrząd) brakującej części ciała, zęba
lub uzębienia.