Skip to main content
Lęk i strach przed dentystą

Protezy typu overdenture: protezy
całkowite wsparte o resztkowe uzębienie
lub implanty.