Skip to main content
WIZYTA U DENTYSTY

Znieczulenie ogólne: kontrolowane
zniesienie świadomości, któremu
towarzyszy częściowa lub całkowita utrata
czucia, odruchów obronnych i zdolności
celowego reagowania na fizyczne bodźce i
polecenia werbalne.