Skip to main content
Nacięcie i drenaż

Nacięcie i drenaż: chirurgiczne nacięcie
i drenaż ropnia w celu usunięcia treści
ropnej.