Skip to main content
Materiały do odbudowy zębów

MATERIAŁY DO ODBUDOWY ZĘBÓW
Materiały do wypełnień to metalowe lub niemetalowe tworzywa stosowane w celu przywrócenia zdrowych i sprawnych zębów, które zostały zniszczone przez chorobę lub uszkodzone. Materiały do wypełnień zostały znacznie ulepszone, chociaż nie opracowano jeszcze uniwersalnego, idealnego materiału do wypełnień. Kwasowy charakter śliny oraz rozszerzanie i kurczenie się struktury zęba pod wpływem zmian temperatury stawiają przed plombami duże wymagania. Duże wymagania stawiają również obciążenia wywierane na wypełnienie przez siły żucia. Materiały wypełnieniowe muszą być kompatybilne z żywymi tkankami. W przypadku stosowania w przednim odcinku jamy ustnej, materiały te muszą być również estetyczne. Materiały do odbudowy, stosowane we wskazanych przypadkach, pomagają w skutecznym wykonaniu odbudowy i zachowaniu zęba.