Skip to main content
Leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe: usunięcie miazgi zęba
i wypełnienie komory zęba odpowiednim
materiałem.