Skip to main content

Kompozyt: żywica kompozytowa;
materiał wykonany ze sztucznego
tworzywa zawierający drobne cząstki
szkła lub ceramiki, zwykle utwardzany
przefiltrowanym światłem lub chemicznym
katalizatorem.