Skip to main content
Gaz rozweselający

Kły: cztery zęby jednoguzkowe (po dwa w
górnej i dolnej szczęce).