Skip to main content
LECZENIE ZĘBÓW U DZIECI

Kanał nerwu zęba: miazga zęba; tkanka
wypełniająca jamę zęba, której nerwy
przewodzą do mózgu informacje dotyczące
czucia, temperatury, nacisku i położenia.