Skip to main content
Budowa zęba

Budowa zęba


Jak zbudowany jest ludzki ząb?

Każdy ząb składa się z trzech części. Część widoczna w jamie ustnej to korona zęba. Dwie trzecie całkowitej długości każdego zęba stanowi korzeń zęba lub korzenie. Szyjka to część łącząca koronę z korzeniem. Korona pokryta jest szkliwem, które jest najtwardszą tkanką w organizmie. Chroni ono wewnętrzne części zęba przed ścieraniem podczas żucia. Pod szkliwem znajduje się zębina, gęsty, żółto-biały materiał, który stanowi większą część zęba. Wewnątrz korony i korzenia znajduje się miazga zęba, która wypełnia komorę miazgi i kanały korzeniowe. Miazga jest tkanką miękką z naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi oraz zakończeniami nerwowymi. Naczynia krwionośne zaopatrujące zęby to tętnica językowa i szczękowa. Nerwy zaopatrujące zęby pochodzą z 5. nerwu trójdzielnego, 7. nerwu twarzowego, 9. nerwu językowo-gardłowego i 12. nerwu czaszkowego podniebiennego.

Korzeń pokryty jest cienką warstwą cementu. Miejsce styku szkliwa i cementu nazywane jest złączem cementowo-szkliwnym. Więzadła przyzębia, które znajdują się pomiędzy cementem a kością wokół zęba, łączą korzeń z kością szczęki. W wierzchołku korzenia znajduje się otwór, zwany otworem wierzchołkowym, przez który wnikają naczynia krwionośne, limfatyczne i nerwy.

Każdy ząb ma 4 powierzchnie otaczające oraz brzeg lub powierzchnię roboczą: mezjalną – najbliższą płaszczyźnie przyśrodkowej, dystalną – najbardziej oddaloną od płaszczyzny przyśrodkowej, wargową lub policzkową – najbliższą wargom lub policzkom, językową – najbliższą językowi oraz brzeg lub powierzchnię okluzyjną lub roboczą zębów przedtrzonowych i trzonowych.

Zęby osadzone są w dolnych i górnych wyrostkach zębodołowych, w zębodołach, które odpowiadają kształtem korzeniom i otoczone są dziąsłami. Pomiędzy sąsiadującymi zębami w przestrzeniach międzyzębowych dziąsła tworzą brodawki dziąsłowe. Bruzda dziąsłowa to szczelina znajdująca się między dziąsłem a powierzchnią zęba. Jeśli jest patologicznie głęboka, nazywana jest kieszonką dziąsłową.