Skip to main content
AMALGAMAT STOMATOLOGICZNY

Alergia jest to uczulenie; niepożądana reakcja
organizmu na substancję obcą lub lek.